תהליך

תהליך מו"פ של כימיקלים אורגניים כולל

אגרוכימיקלים ומוצרי ביניים;תוצרי ביניים פרמצבטיים;ריח וטעמים וחומרי ביניים;כימיקלים אורגניים משובחים.

תהליכי מו"פ של כימיקלים אורגניים

הְתמַקְדוּת
סיור מסלולים סינתטיים, אופטימיזציה של תהליכים, חקירת בטיחות חומרים ותהליכים, חקירת קולחים.

מאופיין על ידי
אסטרטגיית מנהיגות עלויות, תהליך חדשני, בטוח וקל לתפעול, תהליך ירוק.

תהליך
Mini Pilot _Kilo Lab לבדיקת קנה מידה טכנולוגי

מיני טייס / מעבדת קילו לבדיקת קנה מידה טכנולוגי

חקירת בטיחות חומרים ותהליכים

חקירת בטיחות חומרים ותהליכים

חקירת יציבות תרמית וכימית של 2

חקירת יציבות תרמית וכימית של חומרים ותגובות