ניתוח ורישום

שירותי ניתוח ורישום

מתן תמיכה טכנית שיטתית עבור שירותי רישום מוצרים.

1. מחקר אנליטי ראשוני של דגימות 5B
2. שרטוט מפרט
3. הכנת תקנים
4. ייצור מדריך כימיה

שירות ניתוח ורישום

-מכשירים מתקדמים

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

שירות ניתוח ורישום2

מעבדת ניתוח.

שירות ניתוח ורישום3

מעבדת ניתוח.LC-MS

שירות ניתוח ורישום4

מעבדת ניתוח.HPLC