Chemjoy נבחרה כמפעל "מתמחה, מדויק, ייחודי וחדשני".

בינואר 2022, הלשכה העירונית של בייג'ינג לכלכלה וטכנולוגיית מידע הכריזה רשמית על רשימת המקבץ הראשון של ארגונים קטנים ובינוניים "מתמחים, מדויקים, ייחודיים וחדשים" בבייג'ינג.Chemjoy הוסמכה כמפעל "מתמחה, מדויק, ייחודי וחדשני" על בסיס יכולותיו לפיתוח טכנולוגי מתקדם, תכנון פטנטים אסטרטגי, פיתוח מוצר שיטתי ויכולתו החדשנית.

yili_cer

Enterprise "מתמחה, מדויק, ייחודי וחדשני" מתייחס לעסקים קטנים ובינוניים עם התמחות, חידוד, חדשנות וחידוש.מפעלים קטנים ובינוניים "מתמחים, מדויקים, ייחודיים וחדשניים" הם מפעלים למופת המתמקדים בשימוש אסטרטגי במומחיות החדשנית שלהם וכן בניהול שיטתי של הון אנושי ומשאבים.

בחירה זו ברשימת הארגונים "המתמחים, המדויקים, הייחודיים והחדשניים" היא אינדיקטור מרכזי נוסף ליכולת המקצועית של Chemjoy לחדשנות כמו גם למחקר עצמאי בתעשייה.בנוסף, זוהי גם עדות אמיתית למעמדה של Chemjoy כחלוץ יזמי בתחום הכימיקלים העדינים והמיוחדים.הסמכה זו משמשת גם אישור מחדש של Chemjoy לשנים רבות של חדשנות טכנולוגית עצמאית ושירות איכותי הניתן ללקוחות.מצד שני, היא גם מציגה סטנדרטים ודרישות גבוהות יותר לפיתוח היתרונות האופייניים של Chemjoy במחקר ופיתוח מוצרים.

להיות ממוקד לקוח וממוקד חדשנות הוא הלב של המודל העסקי של Chemjoy.Chemjoy תמשיך להגדיל את ההשקעות במחקר ופיתוח בעתיד על מנת לגבש טכנולוגיות ליבה, לייעל מסלולי סינתזה ולהגדיל את המבנה הארגוני שלה.אנו גם נמשיך לטפח את התרבות הארגונית שלנו כדי לעבור את הציפיות להיות מפעל "מתמחה, מדויק, ייחודי וחדשני".השאיפה של כולם בחברת Chemjoy היא לתרום לקידום הציוויליזציה האקולוגית בעלת מאפיינים סיניים בעידן החדש ולקדם את פיתוח התעשייה הכימית הירוקה והנקייה.


זמן פרסום: 26 בינואר 2022