סיור במפעל

מפעל-12

בית חרושת

מפעל-11

בית חרושת

מפעל-10

בית חרושת

מפעל-14

סדנה

מפעל-13

סדנה

מפעל-15

סדנה

מפעל-16

חדר ניתוח

מפעל-18

חוות טנקים

מפעל-17

חוות טנקים

מפעל-01

בניין דוודים

מפעל-03

פינוי שפכים

מפעל-02

מחסן

מפעל-09

בניין מקיף

מפעל-05

ציוד כיבוי אש

מפעל-06

חדר בקרה מרכזי

מפעל-04

פינוי שפכים

מפעל-07

ציוד מפתח

מפעל-08

ציוד מפתח